Řízení znalostí v oboru

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÉHO TĚSNĚNÍ PTFE A PŘEDPOKLÁDÁNÍ ŽIVOTNÍHO ŽIVOTA

2018-11-13

Přestože je doba skladování obecně spíše termínem skladování než životností, je důležité si uvědomit, že podmínky skladování mají vliv na životnost. Skladovatelnost se liší podle specifikace produktu a složení směsi. Materiál těsnění se před použitím obvykle uchovává několik měsíců. Proto je doba použitelnosti pro koncového uživatele důležitým hlediskem. Porucha těsnění může být výsledkem kombinace kyslíku, ozonu, světla, tepla, vlhkosti, oleje, vody, rozpouštědel, kyselin a par. U grafitových a PTFE těsnění neobsahujících pojiva mají plechy a těsnění těchto materiálů ve skutečnosti téměř neurčitou trvanlivost. U kovových a polokovových těsnění z grafitu nebo PTFE měkkých materiálů je ideální skladovatelnost za ideálních podmínek nekonečná. V praxi však může nadměrný prach způsobit problémy s kompatibilitou s procesem a vystavení vlhkosti a vlhkosti může způsobit oxidaci kovových součástí. Špatné podmínky skladování mohou vést k předčasnému zhoršení kvality, zejména pokud je vysoká teplota, vlhkost není vhodná a je přítomno silné světlo.


13-yzlymf-67438.jpg